یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

کاهش بی‌سابقه نرخ تولد در ژاپند

آمارهای دولتی ژاپن حاکی از کاهش بی‌سابقه نرخ تولد در این کشور از زمان ثبت این آمار در سال ۱۸۹۹ میلادی است.

تبلیغات