شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پایش اسامی مشمولان طرح پوشش بیمه‌ای روستاییان/انجام مراحل بیمه ای غیرحضوری استد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی درخصوص زمان اجرایی طرح پوشش بیمه‌ای گفت: تفاهمنامه‌های مربوطه با سازمانهای ذی‌ربط منعقد شده است و اسامی مشمولان طرح پوشش بیمه‌ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار درحال پایش است.

تشریح شرایط بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمنداند

نویسندگان و خبرنگاران از جمله گروه هایی هستند که از ۲۶ شهریور سال ۶۹ در زمرۀ مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفتند. براساس توافقنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و سازمان تأمین اجتماعی، نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب از تاریخ ۱۱ آذر سال ۸۱ در قالب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مطابق مفاد موافقت نامه، حسب معرفی مرجع مربوطه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده اند.

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه تامین اجتماعی‌اندد

رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۶۰ درصد نیروی کار شاغل در جامعه ذیل چتر سازمان تامین اجتماعی بوده و از تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت بهره‌مند می شوند.

اجرای طرح «نذر بیمه» در آینده نزدیکد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به وجود بیش از دو میلیون خانوار روستایی و عشایر فاقد بیمه، از اجرایی شدن طرح نذر بیمه در آینده نزدیک در چنداستان کشور خبر داد.

یک‌میلیون و ۷۳۶ خانوار بیمه‌شده صندوق اجتماعی عشایر هستندد

مدیرکل هماهنگی و نظارت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: از سال ۸۴ تاکنون که این صندوق در کشور ایجادشده حدود یک‌میلیون و ۷۳۶ هزار خانواده از طریق آن در سطح کشور بیمه‌شده‌اند .

تبلیغات