شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

مؤمنی: با جان و دل راه شهدا را ادامه خواهیم دادد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برگزاری انتخابات اسفندماه در سطح نظام جمهوری اسلامی و با حضور مردم، ثابت خواهد کرد که مردم همواره پشتیبان نظام و ولایت امر مسلمین هستند.

تبلیغات