جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

اختصاص وام اشتغال به بانوان بهبودیافته در مراکز ترک اعتیادد

فرمانده سپاه تهران: به بانوان بهبود یافته که در مراکز ترک اعتیاد حرفه‌ای یاد می‌گیرند، وام اشتغال می‌دهیم تا در جامعه کار کنند.

لزوم بررسی جامع الزامی و قانونی شدن مشاوره پیش از ازدواجد

وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت بررسی جامع موضوع الزامی و قانونی شدن مشاوره پیش از ازدواج تاکید کرد.

همه کارگران زیرپوشش خدمات مراکز مشاوره تخصصی ازدواج قرار می‌گیرندد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: همه کارگران که قصد ازدواج دارند، زیرپوشش خدمات مراکز مشاوره تخصصی ازدواج قرار می‌گیرند.

نقش زنان در دفاع مقدس، دست برتر نهضت انقلاب اسلامید

حضور زن در عرصه‌های مختلف به‌ویژه دفاع مقدس یک نقشه مهندسی‌شده برای ساختار هویتی، خانوادگی و اجتماعی زن در ساختار حکومت اسلامی و دست برتر این نهضت و جبهه انقلاب در برابر تلقی و نگاه به زن در نظام جهانی است.

تعیین مهریه زیاد، فرهنگی ناستوده در میان خانواده‌هاد

رئیس شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده: خیلی از مهریه‌هایی که تعیین می‌شود، بر اساس توان مرد نیست و بیشتر مهریه‌ها براساس چشم و هم‌چشمی بین اقوام و دوستان تعیین می‌شود.

اورژانس اجتماعی؛ ایجاد امنیت برای خانواده و ناامنی برای بزهکاراند

اولین جلسه دوره مهارت افزایی مدیران اورژانس اجتماعی کشور با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در محل این معاونت برگزار شد.

رسیدگی به پرونده‌های دریافت مهریه، الکترونیکی می‌شودد

رسیدگی به پرونده‌های دریافت مهریه، الکترونیکی می‌شود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

نگرانم صاحبخانه بیرونم کندد

نگرانم صاحبخانه بیرونم کند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

آمادگی پلیس راهور فاتب در آغاز سال تحصیلی جدیدد

آمادگی پلیس راهور فاتب در آغاز سال تحصیلی جدید لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

لزوم تحقق عدالت جنسیتی با حداکثر همگرایی و انسجامد

لزوم تحقق عدالت جنسیتی با حداکثر همگرایی و انسجام لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

سبک زندگی کرونایید

سبک زندگی کرونایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

زنان معتاد در اولویت بیمه درمان اعتیادد

زنان معتاد در اولویت بیمه درمان اعتیاد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب همراه با رسانه ملید

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب همراه با رسانه ملی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

جشنواره آدم برفی شادد

جشنواره آدم برفی شاد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

لذت مهارت آفرینید

لذت مهارت آفرینی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

فرصتی برای بزرگ شدند

فرصتی برای بزرگ شدن لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

هنر گفتگود

هنر گفتگو لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

افزایش جمعیت مولد, ضروری استد

افزایش جمعیت مولد, ضروری است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تامین معیشت ۱۰۰ هزار خانوار نیازمندد

تامین معیشت ۱۰۰ هزار خانوار نیازمند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان کمک به مراکز بهداشتید

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان کمک به مراکز بهداشتی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

کرونا فرصتی برای ارتباط نزدیک تر اعضای خانوادهد

کرونا فرصتی برای ارتباط نزدیک تر اعضای خانواده لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تجلیل از مدال آوران مقاومتد

تجلیل از مدال آوران مقاومت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

نرخ ۱۵ درصدی مشارکت زنان در بازار کار ایراند

نرخ ۱۵ درصدی مشارکت زنان در بازار کار ایران لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

هم عهدی گروه فرهنگی «دختران مرصاد» با شهداد

هم عهدی گروه فرهنگی «دختران مرصاد» با شهدا لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

اجرای مرخصی ۹ ماهه زایماند

اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

شهادت سردار سلیمانی موجب تقويت وحدت و انسجام ملی استد

شهادت سردار سلیمانی موجب تقويت وحدت و انسجام ملی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

اجرای «طرح سامان» در حوزه آسیب‌های اجتماعید

اجرای «طرح سامان» در حوزه آسیب‌های اجتماعی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

گردان‌های سایبری بانوان، فعال می‌شوندد

گردان‌های سایبری بانوان، فعال می‌شوند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

نقش مهم بسیج جامعه زنان در تحقق عدالت اجتماعید

نقش مهم بسیج جامعه زنان در تحقق عدالت اجتماعی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

آمار ازدواج رو به کاهشد

آمار ازدواج رو به کاهش لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تبلیغات