یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

افزایش شاخص امید زندگی مردان و زنان ایرانی در ۴سال اخیرد

امید زندگی در بدو تولد، متوسط سال‌هایی است که انتظار می‌رود شخص از هنگام تولد زندگی کند و به طور عمده از شرایط اجتماعی و ویژگی‌های ژنتیکی فرد تاثیر می‌پذیرد. این شاخص نشان می‌دهد که هر یک از افراد متعلق به یک نسل معین تا پایان زندگی به طور متوسط چند سال عمر خواهند کرد. […]

تبلیغات