معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه انقلاب باعث بالندگی زنان شده است، گفت: در طول این چهل سال شاهد رشد بانوان در عرصه‌های مختلف بوده ایم.

" />
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

انقلاب موجب بالندگی و حضور پررنگ زنان شد/ دستاوردهای انقلاب اسلامی برای زناند

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه انقلاب باعث بالندگی زنان شده است، گفت: در طول این چهل سال شاهد رشد بانوان در عرصه‌های مختلف بوده ایم.

تبلیغات