معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان گفت: در سال ۵۹ یک فدراسیون فعال زنان داشتیم و سال ۹۷ این تعداد به ۴۹ فدراسیون رسیده است.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

۴۹ برابر شدن فدراسیون‌های ورزش بانوان/ رشد ضریب نفوذ بیمه زنان خانه‌دارد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان گفت: در سال ۵۹ یک فدراسیون فعال زنان داشتیم و سال ۹۷ این تعداد به ۴۹ فدراسیون رسیده است.

تبلیغات