رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی حدود ۱۶۱ قانون در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است.

" />
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

تصویب ۱۶۱ قانون در حوزه زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامید

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی حدود ۱۶۱ قانون در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است.

تبلیغات