یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

همه دردسرهای زنان شاغل در ایراند

وضعیت زنان شاغل در جامعه این روزهای کشور از جمله مسائل مهمی ست که باید به آن به گونه ای درست پرداخت. زنانی که همزمان چندین وظیفه را به دوش می کشند. شعارسال : ساعت حوالی ۱۶ است. زن جوان چشم از ساعت برنمی دارد، تمام وسایل خود را جمع کرده و منتظر است تا […]

تبلیغات