دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

چانه‌زنی‌ با مردسالاری لزوما یک انتخاب آگاهانه نیستد

وقتی زنی برای ازدواج مهریه طلب می‌کند، وقتی زنی زیرآب همکار زن خود را می‌زند، وقتی یک مادر حتی از پدر هم بیشتر به فرزند دختر خود سختگیری می‌کند و وقتی زنان بدن‌های خود را به انواع جراحی‌های زیبایی می‌سپارند و …، اولین صورتبندی که در ذهن بسیاری شکل می‌گیرد این است که دشمنان اصلی […]

تبلیغات