دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

شکاف جنسیتی در بیکارید

در کنار بالا بودن نرخ بیکاری، شکاف بیکاری بین زنان و مردان در دهه‌های اخیر همچنان زیاد است. این در حالی است که به‌منظور استفاده حداکثری از منابع نیروی کار، کشور‌ها باید شرایط برای ورود زنان به بازار کار را فراهم کنند. در ادامه این گزارش شکاف بیکاری بین زنان و مردان را مورد بررسی […]

تبلیغات