چادر مشکی به‌عنوان نماد ملی و اسلامی یکی از پرمصرف‌ترین کالاها برای بانوان ایرانی به‌حساب می‌آید اما این بازار سال‌‌هاست که در قبضه کشورهای خارجی قرار دارد. " />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

ایده‌های جدید در پوشاک حجاب رخ‌نمایی می‌کندد

چادر مشکی به‌عنوان نماد ملی و اسلامی یکی از پرمصرف‌ترین کالاها برای بانوان ایرانی به‌حساب می‌آید اما این بازار سال‌‌هاست که در قبضه کشورهای خارجی قرار دارد.

تبلیغات