یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

چطور اینترنت را برای فرزندمان امن کنیم؟د

آگاهی والدین از مهارت‌های زندگی و نحوه تربیت فرزندان، موجب ارتقای سطح آگاهی افراد خانواده شده و به نوعی باعث نزدیکی فرزندان به والدین می‌شود. بزه‌های اتفاق افتاده در فضای مجازی، اکثرا به علت آگاهی نداشتن والدین از خطرهای اینترنت و فضای مجازی برمی‌گردد. شعارسال: هر شخص تنها با داشتن دستگاهی هوشمند، دنیایی از اطلاعات […]

تبلیغات