یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

ناهنجاری‌های قامتی درمیان بانوان در حال افزایش استد

رییس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: میزان ناهنجاری‌های قامتی به خصوص در میان بانوان درحال افزایش است.

تبلیغات