چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

شیوع خودزنی و کاهش سن آسیب‌های اجتماعی در بین دختراند

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بیان کرد: شیوع افسردگی، خودزنی و کاهش سن آسیب‌های اجتماعی در بین دختران از جمله مواردی است که اجرای طرح‌های ورزشی در مدارس را ضروری می سازد. شعارسال: شهیندخت مولاوردی در جلسه ستاد عالی تشکیلاتی گسترش و ارتقای فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزان دختر کشور، اظهار کرد: […]

تبلیغات