شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

پدر خانواده تقویتی می‌خورد شب‌ها به بچه‌هایش تعرض کندد

پسربچه‌ای ۷ ساله می‌گوید:«اینجا پسر بزرگ‌ها با ما کاری می‌کنند که ما همان‌ کارها را با دخترهای کوچک‌تر می‌کنیم.» شعارسال: روزنامه «ایران» از زمینه‌های اقتصادی ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق حاشیه پایتخت گزارش می‌دهد: گندم‌های طلایی در کنار جاده‌ای فرعی که سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است، تکان تکان می‌خورند و […]

تبلیغات