شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

چگونه کودکان را در برابر آزارهای جنسی ایمن کنیم؟د

اخیرا اخبار تعرض به چند دانش‌آموز دبیرستانی، چراهای زیادی در اذهان شکل داده؛ چراهایی که به این راحتی‌ها و با متهم کردن یک شخص یا یک گروه نمی‌توان به آنها پاسخ داد. شعارسال: این روزها در گفت‌وگوهایی که درباره این اتفاق بین مردم شکل می‌گیرد، هر کس پاسخ یا قضاوتی در چنته دارد، اما فارغ […]

تبلیغات