یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

خواهر «خان بختیاری» و پرسش از آزادی زنان در اروپا!د

«… این پانزده خانم سر و صورت خود را زیر چادر پنهان کرده به طوری که تنها یک چشم آنان دیده می‌شد، لذا من از میرزا (مترجم) خواستم تا پشت پرده برود تا بتوانم آزادانه صورت خانم‌ها را ببینم. میرزا ما را تنها گذاشت، خانم‌ها در میان جیغ و فریاد چادرها را از سر برداشتند. […]

تبلیغات