چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترکد

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست. شعار سال: اگر زن از […]

تبلیغات