شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

خطاهای شناختی رایج درافراد زودرنجد

چرا بعضي افراد با کوچک ترين اتفاقي اعصاب شان بهم مي ريزد؟ شعار سال: خطاهای شناختی رایج درافراد زودرنج: ذهن خوانی استدلال احساسی باید انگاری فیلتر ذهنی چرا بعضی افراد با کوچک ترین اتفاقی اعصاب شان بهم می ریزد؟… ذهن خوانی استدلال احساسی باید انگاری فیلتر ذهنی در واکنش هاي اين افراد، احساسات حرف اول […]

تبلیغات