نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت زنان نسبت به سالهای قبل از انقلاب بهتر شده اما به حد مطلوب نرسیده است. " />
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

وضعیت زنان در کشور هنوز به حد مطلوب نرسیده استد

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت زنان نسبت به سالهای قبل از انقلاب بهتر شده اما به حد مطلوب نرسیده است.

تبلیغات