شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

امید به زندگی در زنان ۲۵ سال افزایش یافته استد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم توجه جدی به آموزش مهارت‌های زندگی گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال نهادینه کردن رویکرد «گفت‌وگوی ملی خانواده» است تا زمینه ارتباط بیشتر نسل‌های مختلف با هم فراهم شود. شعارسال:معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره […]

تبلیغات