چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

مشکلات اقتصادی، بزرگترین مانع ازدواج از دیدگاه دانشجویاند

نبود شرایط لازم برای ازدواج در کنار بیکاری از مهمترین مشکلات جوانان است حال اگر وضعیت نه چندان مناسب بیشتر خانواده ها برای حمایت های مالی از فرزندان را به آن اضافه کنیم می بینیم که سن ازدواج سیر صعودی طی می کند و در مقابل آن ازدواج جوانان کاهش میابد. در این میان ازدواج […]

تبلیغات