چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

آموزش های پیش از ازدواج ۶ ساعته شدد

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد آموزش های پیش از ازدواج از سال آینده در ۱۰ استان کشور از ۲ به ۶ ساعت افزایش می یابد. شعارسال:معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد آموزش های پیش از ازدواج از سال آینده در ۱۰ استان کشور از ۲ به ۶ ساعت افزایش می یابد. به […]

تبلیغات