پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

آماده سازی کودکان برای بازگشت به مدرسهد

شعارسال: همزمان با پایان تعطیلات، افزون بر آماده سازی وسایل مدرسه، نظارت بر انجام تمرین‌های درسی مخصوص ایام عید و مرتب کردن لباس‌ها، والدین باید برنامه دقیقی برای آماده سازی ذهنی و جسمی کودکان برای بازگشت به مدرسه داشته باشند. در فصل بهار به دلیل وضعیت آب و هوا، همچنین به دلیل وجود تعطیلات و […]

تبلیغات