پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

چگونه با شادی و لذت زندگی کنیم؟د

در طول دو دهه اخیر جنبش روان‌شناسی پوزیتیو پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه علم شاد زیستن، توانایی‌های انسان و تقویت آن‌ها انجام داده است. از نظر این جنبش روان‌شناسان بهتر است به‌جای توجه صرف به بیماری‌های روحی به این پرسش پاسخ دهند که چه چیزی زندگی را قابل تحمل و ارزشمند می‌کند. تحقیقات جدید […]

تبلیغات