شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

آینده کودکان نسل وی پی ان چه خواهد بود؟د

نتیجه نسل گذشته ی فیلترینگ نوار کاست ما هستیم، آینده ی نسل کودکان آشنا به وی پی ان چه خواهد بود!؟ شعارسال: طی دوران کودکی و نوجوانی من، منِ دهه شصتی، همه چیز ممنوع بود. حتی نوار کاست! یادم هست یک روز، پسرعمویم بزرگترین گنجینه از آرشیوش را به من قرض داد تا من هم […]

تبلیغات