سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش ۱۰ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به ۴ سال گذشته در کشور خبر داد. " />
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

رشد ۱۰ درصدی کشفیات مواد/ کمپ‌های بانوان معتاد افزایش می‌یابدد

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش ۱۰ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به ۴ سال گذشته در کشور خبر داد.

تبلیغات