اولویت کوتاه‌مدت ما ساماندهی معتادان متجاهر است زیرا حضور آنها در خیابان های شهر احساس امنیت و آرامش در جامعه از بین می‌برد. " />
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

معتادان متجاهر ساماندهی می‌شوند/ مهارت‌آموزی به معتادان در کمپ‌هاد

اولویت کوتاه‌مدت ما ساماندهی معتادان متجاهر است زیرا حضور آنها در خیابان های شهر احساس امنیت و آرامش در جامعه از بین می‌برد.

تبلیغات