چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

عوامل موثر در انتخاب خرید مواد بهداشتی و آرایشی از نگاه مردمد

نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد کیفیت خوب محصولات بهداشتی و آرایشی و پیرایشی بیش از عوامل دیگر در انتخاب و خرید آن‌ها موثر است.

تبلیغات