چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

گفتگو با خانم خلبانی که کارآفرین شده استد

کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی می گوید: خلبانی از مشاغل سخت محسوب می شود اما من آن را سخت نمی دانم. برای خانم ها این حرفه بیشتر یک آرزوی دست نیافتنی است اما من می خواهم بگویم این گونه نیست چون من به این آرزو رسیدم پس دست یافتنی است. شعار سال: پرواز رویای کودکی اش […]

تبلیغات