یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

جلودارزاده: پلمپ ۵۴۷ رستوران به بهانه پخش موسیقی نامناسب تنها افزایش فقر را رقم می‌زند/ می‌شد جریمه کرد و تذکر دادد

جلودارزاده گفت: «تعطیل کردن این مکان‌ها باعث بیکاری افرادی می‌شود که در آنجا کار می‌کردند و نتیجه آن فقر بیشتر در جامعه است.»

رسانه نقش اول را در تربیت دانش آموزان ایفا می‌کندد

معمولا بچه‌هایی که در خانواده دچار تنش بودند، خون بازی می‌کردند. اگر محبت در خانواده بیشتر شود، نوجوان احساس امنیت می‌کند و اینکه بخواهد به فردی در خارج از خانواده علاقه‌مند شود، خیلی کمتر می‌شود. ما در مدرسه دانش‌آموزی داشتیم که مادرش اصلا بغلش نمی‌کرد و او به هر کس در مدرسه می‌رسید، دلش می‌خواست […]

تبلیغات