جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

برقراری مستمری مددجویان مراکز شبانه‌روزید

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور اظهارکرد: برقراری مستمری برای مددجویان مراکز شبانه روزی پیگیری شده است و امیدواریم در سال ۹۸ اجرایی شود.

تبلیغات