یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

عقده نگشاده برخی ایرانی‌ها با شرایط خاص!د

نگاه ترحم‌آمیز، بی‌توجهی و بی مهری اطرافیان، شرایط سخت در رفت و آمد، تضاد منافع عمومی در جامعه، فقدان حمایت دستگاه‌های اجرایی و هزار و یک عقده نگشاده دیگر، تنها بخشی از دردها و حسرت‌های یک معلول در جامعه کنونی کشور است.

تبلیغات