یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

قانون جدید حمایت از حقوق معلولان چه می‌گوید؟د

قائم مقام دبیر خانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت: شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‎هایی که مناسب‌سازی را رعایت نکردند خودداری کنند.

تبلیغات