شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

چرا استقلال مالی برای زنان مهم است؟د

انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۰ زنان ۷۲ تریلیون دلار یا ۳۲ درصد از کل ثروت جهان را در اختیار داشته باشند که ۵۱ تریلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۱۵ است.

ایران میزبان حدود یک میلیون تبعه خارجی دارای مدارک شناسایید

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: این کشور میزبان کمتر از یک میلیون نفر پناهنده خارجی دارای مدارک شناسایی است.

تبلیغات