مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۸ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در خوزستان گرفتار سیل شدند البته به غیر از شهرستان‌هایی که امروز دستور تخلیه‌شان صادر شد. " />
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

۸ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز درخوزستان گرفتار سیل شدندد

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۸ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در خوزستان گرفتار سیل شدند البته به غیر از شهرستان‌هایی که امروز دستور تخلیه‌شان صادر شد.

تبلیغات