چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

آخرین وضعیت طرح «خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر»د

شعار سال: شاید جالب باشد که بدانید حذف بند سوم ماده ۱۸ در حالی مطرح می‌شود که پیشتر و در سال ۷۰، بند یک همین ماده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. اصلاح بندی از قانون مصوب سال ۵۱ در سال ۷۰ که در سال ۹۶ باز نیازمند اصلاح به نظر می‌رسد، اما نه به […]

تبلیغات