دختر رهبر حزب الله لبنان جزئیاتی از زندگی خانوادگی و نوع نگاه پدرش به مقوله خانواده را تشریح کرد.

" />
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

توصیه سیدحسن نصرالله به فرزندانش برای ازدواج/ بهترین هدیه به سید مقاومت چیست؟د

دختر رهبر حزب الله لبنان جزئیاتی از زندگی خانوادگی و نوع نگاه پدرش به مقوله خانواده را تشریح کرد.

تبلیغات