پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دولت ایسلند مزد برابرِ زن و مرد در کارهای یکسان را قانونی کردد

دولت ایسلند به صورت رسمی اعلام کرد که پرداخت مزد نابرابر به زن و مرد در کارهای یکسان غیرقانونی است. شعارسال: دولت ایسلند به صورت رسمی اعلام کرد که پرداخت مزد نابرابر به زن و مرد در کارهای یکسان غیرقانونی است. دولت پیش از این لایحه ای به منظور رفع تبعیض و نابرابری جنسی در […]

تبلیغات