پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

آینه‌‌ای‌ در برابر آینه‌ات می‌گذارمد

یکی از معروف‌ترین شعر‌های مولوی مصراعی است که بارها آن را شنیده‌ایم؛ «همدلی از همزبانی خوش‌تر است». ملای رومی این مصراع را حدود ۸۰۰سال پیش سروده و البته پیش‌تر از او هم بر همدلی به ‌عنوان فضیلتی انسانی تأکید شده است. شعارسال: یکی از معروف‌ترین شعر‌های مولوی مصراعی است که بارها آن را شنیده‌ایم؛ «همدلی […]

تبلیغات