پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

فروپاشی روانی جامعه با نوسانات نرخ ارز/ سقوط آزاد کیفیت زندگید

به اعتقاد کارشناسان، نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته موجب کاهش کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم شده و فروپاشی روانی و اجتماعی جامعه را در پی دارد. شعار سال: اصغر ایزدی جیران، انسان شناس در نشست «نوسانات ارزی و فروپاشی حاشیه های فقیرنشین» با تاکید بر لزوم پیوند تجربه‌های زیستی با مسائل اجتماعی، نوسانات ارزی […]

تبلیغات