پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دخترانی که بار مسوولیت پسران را بر دوش می‌کشندد

شعارسال: رییس کمیته زنان، خانواده و ورزش کمیسیون فرهنگی در آخرین روز هفته کاری قبل از تعصیلات نوروزی به صحبت درباره مسائل مربوط به فرهنگ عمومی جامعه، ضعف ساختارهای حاکمیتی در انجام درست وظایف آموزشی و تربیتی جوانان، علل تغییرات اساسی جوانان به مقوله رابطه با جنس مخالف، دلایل تجمع جمعی از زنان مقابل وزارت […]

تبلیغات