پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

اختلاف نظر در خرج کردن پول و پس انداز کشمکش های خانوادگی را بیشتر می کندد

شعار سال: محمود سایری، روانشناس و مشاور خانواده با بیان اینکه صمیمیت جسمی مقدمه ساز صمیمیت روانی است،گفت: در ازدواج خوش ظاهر بودن، همسر اصل نیست ولی شرط است یعنی نباید فقط ظاهر، معیار انتخاب همسر باشد و از طرفی هم نباید نادیده گرفته شود بلکه باید در کنار دیگر معیارهای ازدواج به آن توجه شود. […]

تبلیغات