پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

روايتي از تجربه کودک در شهرد

شعار سال: حوالي ظهر زنگ مدرسه رازي در وليعصر تهران به صدا درمي‌آيد. خروج از ساختمان آجري گسترده و گذر از محوطه مدرسه که هنوز آسمان، سقف بزرگ‌ترين بخش آن است، آغاز مسيري است که کودک تجربه مي‌کند. در ادامه همراهي دانش‌آموزان براي حرکتي پياده در گذرهاي بلافصل پس از مدرسه و تجربه حضور در فضاي […]

تبلیغات