یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۶۴۳ هزار کودک تحت حمایت بهزیستی، مورد غربالگری قرار گرفتندد

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران با بیان اینکه غربالگری جزو برنامه‌‌‌هایی است که برای جلوگیری از معلولیت نوزادان به‌کار می‌رود، گفت: ۶۴۳ هزار کودک تحت حمایت بهزیستی غربالگری شدند.

تبلیغات