پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

زنان «عبدل آباد» وضعیت زندگی خود را تغییر دادندد

شعار سال: کاری که با آن بتوانند هم کمک خرج زندگی باشند وهم کمک کنند به تغییر وضعیت محل زندگی‌شان. در سرای شکوفه در محله عبدل آباد تهران هستم. سالن نسبتاً بزرگی با صندلی‌های سبزرنگ که تقریباً پر است. صدای جیغ و داد بچه‌ها به آسمان رفته. مادرها گروه گروه دور هم جمع شده‌اند و […]

تبلیغات