پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

۱۳۰ هزار خانوار دارای معلول پشت نوبت برای دریافت مسکن هستندد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از معلولان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته اجرای این قانون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در گذشته برای امور معلولان نیاز بوده و امروز با توجه به تفاوت ارزش پول بیشتر هم شده است.

اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خدمت به معلولاند

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای نخستین بار ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای خدمت به جامعه معلولان درنظر گرفته شده است.

زنان «عبدل آباد» وضعیت زندگی خود را تغییر دادندد

شعار سال: کاری که با آن بتوانند هم کمک خرج زندگی باشند وهم کمک کنند به تغییر وضعیت محل زندگی‌شان. در سرای شکوفه در محله عبدل آباد تهران هستم. سالن نسبتاً بزرگی با صندلی‌های سبزرنگ که تقریباً پر است. صدای جیغ و داد بچه‌ها به آسمان رفته. مادرها گروه گروه دور هم جمع شده‌اند و […]

تبلیغات