پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

همه چیز در مورد بازنشستگی زناند

شعار سال: اولین نکته این است که شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است.به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند. دومین نکته در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی است که عموما برای خانم‌ها و آقایان یکسان است، ولی در چند مورد برای خانم‌ها از نظر سابقه شرایط […]

تبلیغات