پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

مردم پرچم‌دار در زمینه جدایی را بشناسید!د

براساس آمارهای سال ۲۰۱۸ کشورهای اروپایی جلودار طلاق در میان دیگر کشورها هستند و با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. شعارسال: امروزه طلاق به یکی از مهم‌ترین معضلات جوامع تبدیل شده است. به‌طوریکه رشد میزان طلاق و کاهش ازدواج در کشورهای غربی نگرانی جدی سیاست‌گذاران این کشورها را در پی داشته است. طلاق […]

تبلیغات